CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación permiten levar a cabo unha valoración obxectiva da experiencia que posibilita cualificar unha experiencia como boa práctica.

Consideramos que unha boa práctica é aquela que se adecúa os seguintes ós seguintes criterios: