IMPLICACIÓN DA CIDADANÍA

Implicación da cidadanía ou mecanismos tradicionais de participación directa na toma de decisións ou de intercambio de información.

  

  • Participación durante a determinación da problemática. Presenza de documentación directamente relacionada coa participación de beneficiarios, familias, profesionais e tecido institucional durante a fase da diagnose.
  • Participación durante o deseño de medidas. Presenza de documentación directamente relacionada coa participación de beneficiarios, familias, profesionais e tecido institucional durante a fase do deseño.
  • Participación durante a implementación das medidas. Existencia de documentación directamente relacionada coa participación de beneficiarios, familias, profesionais e tecido institucional durante a fase da implementación.
  • Participación durante a avaliación das medidas. Presenza de documentación directamente relacionada coa participación de beneficiarios, familias, profesionais e tecido institucional durante a fase da avaliación.