LIDERADO

Liderado sólido ou capacidade dos promotores dunha iniciativa para desenvolvela, segundo os obxectivos previstos, mediante o fomento da participación, cohesión e motivación dos actores implicados. Existencia dunha identificación dos axentes promotores ou líderes do proxecto durante a totalidade das accións, medidas ou proxecto.