RECOÑECEMENTO

Peer-recognition ou existencia de recoñecemento e valoración dunha iniciativa polos profesionais e organizacións coñecedores do seu ámbito de actuación, así como das problemáticas existentes. Existencia de documentación ou información directamente relacionada coa obtención de recoñecemento profesional, sexa pola obtención dun premio ou pola consideración pola Administración de referencia como una boa práctica de prestixio.