SISTEMA DE AVALIACIÓN

Sistema de avaliación ou establecemento dun sistema para a análise das medidas levadas a cabo e o control dos efectos producidos nestas actuacións en relación aos obxectivos previstos, coa fin de observar as desviacións e, eventualmente, redefinir os obxectivos e medidas.

  • Avaliación de resultados. Existencia de documentación directamente relacionada coa avaliación de resultados obtidos durante o proxecto.
  • Avaliación de procedementos. Presenza de documentación directamente relacionada coa avaliación de procesos levada a cabo durante o proxecto.
  • Avaliación de impactos. Existencia de documentación directamente relacionada coa avaliación de impacto levada a cabo durante o proxecto.