DEPENDENCIA

 

O Banco de Boas Prácticas en materia da prevención da dependencia e envellecemento activo considera relevantes as seguintes fontes documentais.

Título

Autor

Arquivo

Guía da lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Xunta de Galicia

Guia da Lei de Dependencia -Xunta.pdf

Estadísticas del sistema de la autonomía y la atención a la dependencia.

IMSERSO

Estadisticas sistema autonomía y dependencia - IMSERSO.pdf