UNHA BOA PRÁCTICA

Unha boa práctica é calquera actuación ou experiencia implantada e/ou promovida por unha administración, institución ou entidade, baseada nun proxecto e unha planificación previos, que responde de xeito innovador e satisfactorio a unha problemática do contexto, ben sexa por razón dunha nova materia de actuación ou por unha metodoloxía de excelencia.

Pero, que entendemos por boa práctica? Entendemos que unha experiencia é unha boa práctica cando se axeite e cumpra unha serie de criterios.