PROXECTO ENVELLECEMENTO + ACTIVO

O proxecto Envellecemento + Activo foi deseñado para promover a planificación e utilización conxunta de equipamentos, programas e servizos sociais innovadores, a nivel transfronteirizo, para a detección precoz de futuras necesidades de dependencia e a promoción do envellecemento activo e saudable.
Os resultados que pretende acadar son:

  • A promoción de boas prácticas en detección precoz da dependencia.
  • A experimentación de novas tecnoloxías para a atención a persoas maiores.
  • Maior eficacia na xestión de recursos mediante unha nova estrutura institucional de cooperación transfronteiriza.

Máis información en www.envellecementomaisactivo.eu

 

Documentación cooperación transfronteiriza Minho-Lima 

Relatório_MinhoLima_Transfronteiriço